polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Ochrona Twoich danych osobowych
II. Administrator
III. Do czego używamy danych osobowych? Czyli cele i podstawy prawne przetwarzania danych
IV. Wykorzystywanie plików cookies i innych technologii
V. Okres przetwarzania danych osobowych
VI. Przekazywanie danych osobowych
VII. Prawa osób, których dane dotyczą
VIII. Dane kontaktowe
IX. Zmiany w Polityce Prywatności

I. Ochrona Twoich danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego („Polityka Prywatności”) prezentuje zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, a także zasady postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.
Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

II. Administrator

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem, a także uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie jest: Studio Calypso sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Pawia 11 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000474207, NIP: 9512372324, REGON: 147223281, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł („Administrator”).

III. Do czego używamy danych osobowych? Czyli cele i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Konto Klienta

Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku z rejestracją Konta, ale również inne zebrane w związku z Twoją aktywnością w Sklepie Internetowym i korzystaniem z naszych usług, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • prowadzenie Twojego Konta oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz zakładając Konto i akceptując Regulamin Sklepu Internetowego;
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym.

2. Złożenie Zamówienia

Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem zamówienia, ale również inne zebrane w związku z Twoją aktywnością w Sklepie Internetowym i korzystaniem z naszych usług są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • realizacja Twojego zamówienia i wykonanie zawartej umowy – w szczególności potwierdzenie jego złożenia lub wysłania do Ciebie lub do punktu odbioru wybranego Towaru, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, którą zawierasz po złożeniu zamówienia;
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 • wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie.

3. Reklamacje

Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem reklamacji i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • rozpatrzenie Twojej reklamacji, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć reklamację.

4. Newsletter

Twoje Dane Osobowe, w tym podane w związku z zapisem na Newsletter są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • realizacja umowy o świadczenie Newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy;
 • działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zapisać się na Newsletter.

5. Formularz kontaktowy

Twoje dane osobowe podane przez Ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • komunikacja z Tobą i udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 • w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • w zależności od treści Twojej wiadomości, działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub partnerów lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.

6. Kontakt telefoniczny i mailowy

Możesz skontaktować się z Administratorem telefonicznie lub mailowo. Administrator wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania przekazane w mailu bądź podczas rozmowy telefonicznej.
Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora wynika z chęci odpowiedzi na Twoje pytania.
Administrator będzie przetwarzać dane do czasu zakończenia sprawy, która jest przedmiotem zapytania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po upływie wskazanych okresów będziemy przechowywać dane osobowe, jeżeli Administrator będzie zobowiązany do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie.

7. Profile na portalach społecznościowych Facebook i Instagram

Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane:

 • w celu umożliwienia im aktywności na profilach;
 • w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem rożnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów;
 • w celach statystycznych i analitycznych;
 • ewentualnie mogą̨ być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu Strony internetowej oraz poprawianiu jakości świadczonych usług oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

IV. Wykorzystywanie plików cookies i innych technologii

1. Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies, czyli informacje wysyłane przez Stronę internetową.Każda osoba odwiedzająca Sklep Internetowy niezależnie od tego czy jest jego Klientem („Użytkownik”), ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody.
Pliki cookies zapisywane są one na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzysta Użytkownik podczas przeglądania Strony internetowej. Wszystkie pliki cookies dzielimy ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce Użytkownika na:

 • Sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Są one niezbędne do poprawnego działania niektórych funkcjonalności.
 • Stałe – są trwałe pliki usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od rodzaju pliku. Te pliki cookies można w każdej chwili usunąć, korzystając z ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

2. Rodzaje wykorzystywanych przez Nas plików cookies oraz podobnej technologii

Niezbędne –
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Analityczne i Funkcjonalne –
Te pliki cookie umożliwiają Nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą Stronę internetową.

Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do wyborów Użytkownika, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem analitycznych i funkcjonalnych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być́ w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

Reklamowe –
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem Strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych Użytkownika, ale identyfikują przeglądarkę internetową i sprzęt Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać reklamy, jednak nie będą one dopasowane do preferencji Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem reklamowych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem reklamowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody Użytkownika na wykorzystanie zgody za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

Stosowane przez Administratora narzędzia to:

 • Google Adwords (Conversion) – wykorzystujemy pliki cookies Google Adwords do dostosowywania reklam i treści wyświetlanych użytkownikowi na naszej Stronie internetowej.
 • Google Adwords (Remarketing) – wykorzystujemy pliki cookies Google Adwords Remarketing do gromadzenia danych o aktywności użytkownika na Stronie internetowej, w witrynie podmiotu prezentującego nasze reklamy lub w witrynach i serwisach internetowych, w których wyświetlamy reklamy.
 • Facebook Pixel – Piksel Facebooka pomaga mierzyć skuteczność reklam oraz optymalizować działania reklamowe realizowane na platformach społecznościowych.

3. Usuwanie / blokowanie plików cookies

Zgodami na wykorzystywanie plików cookies można zarządzać za pośrednictwem ustawień prywatności na Stronie internetowej lub swojej przeglądarki internetowej. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci dopuszczają umieszczanie określonego rodzaju plików cookies na takim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (zablokowanie zapisywania ciasteczek w przyszłości).
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VI. Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych usług m.in. dostawcom i partnerom:

 • usług związanych z technologią (na przykład wsparcie naszej Strony internetowej);
 • dostarczającym usługi związane z marketingiem i reklamą;
 • dostarczającym usługi logistyczne, transportowe i doręczeniowe;
 • dostarczającym usługi prawne;
 • innych usług związanych z obsługą Użytkowania, klienta.

Naszym dostawcom i partnerom udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na naszą rzecz oraz wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji. Weryfikujemy także, czy zapewniają oni odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom nadzoru, organom ścigania, czy sądom.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie:

 • standardowych klauzulach umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską – art. 46 ust. 2 lit. c RODO;
 • decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony – art. 45 ust. 1 RODO.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma:

 • Prawo dostępu (art. 15 RODO), tj. żądania od Administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO), tj. jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) czyli może żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym, jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) czyli zażądanie zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
  • a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • b. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
  • c. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
  • d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten został uznany przez Administratora;
 • Prawo przeniesienia danych (art. 20 RODO) co oznacza prawo do otrzymania udostępnionych Administratorowi danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) co oznacza prawo wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych na cele związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, jak również innych realizowanych przez Administratora działań marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms). Sprzeciw nie skutkuje usunięciem danym, a jedynie zaprzestaniem ich wykorzystywania przez Administratora w celach marketingowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody co oznacza, że w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody;
 • Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzane są dane nielegalnie, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego:
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  Stawki 2, 00-193 Warszawa
  tel. 22 531 03 00
  kancelaria@uodo.gov.pl

VIII. Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować:

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez email: sklep@studiocalypso.pl

IX. Zmiany w Polityce Prywatności
Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie internetowej.
Ostatnia modyfikacja: [_] 2022 r.